Festival card

Projekt wyglądu strony z wydarzeniem. Zdjęcie przewodnie i kilka sekcji z opisem wydarzenia. Zaprezentowane na ekranie telefonu. Sekcja gotowa dla aplikacji mobilnej lub webowej.

Technologia: HTML + SASS

Festval card - html css sass